roluj

MAJÁLES

MAJÁLES
-

Sobota 21. 5. 2016 patřila tradičním oslavám studentů.

Místo: areál bývalé fabriky BOPO

 

Program

15:30 16:30   Zrní
17:00 18:00   Inspekor Kluzo + Tomáš Matonoha
18:30 19:30   Future Mothers
20:00 21:00   Krucipüsk
22:00 23:00   Monkey Business
23:30 00:30   Prago Union

 

Znojemka – DJ’s

20:00 – 03:00

Dj Andrea Pomeje

DJ Melvin Coxx

 

Vstupné:

150 Kč v předprodeji / 190 Kč na místě

Předprodej v síti  ticketstream-logo

 

 

Sledujte také stažený soubor

www.majalestrebic.cz

 

Partneři akce:

Budweiser_Budvar_Logo.svg

911602919_caro_loga_BB-01  K-systemCZ_sro3    MEDIPOS_slogan   kudyznudy_CzT_4c__RGB_Z_Sablona_Barevne_provedeni_1.3  klee-01   911602919_caro_loga_BB-03  logo_RX Stars_RGB    logo    911602919_caro_loga_BB-04  ifre   logo-eskot    911602919_caro_loga_BB-07 maxrental   TEDOM logo

 

Organizační a bezpečností informace

Identifikační pásky

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

Security

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikačních pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Zákazy

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, deštníky, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) ani profesionální fotoaparáty.

Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat.

zákazy