POLANKA FEST 2016

29/07 - 30/07/2016

PROGRAM

pol

 

pol

pol

MAPA AREÁLU

911601636_polanka_mapka-1

STANOVÉ MĚSTEČKO

Základní CMYK

 

VSTUPNÉ  

v předprodeji:

permanentka na dva dny

do 31. 5. 2016 – 350 Kč

od 1. 6. 2016 – 400 Kč

na místě:

dvoudenní vstupenka: 450 Kč

jednodenní vstupenka:  300 Kč

 

Předprodej vstupenek v síti   ticketstream-logo

Prodej vstupenek – Hudební nástroje Mijovič,  online v sekci vstupenky

Vstupenky na Rokytná Fest 2016 platí automaticky na tuto akci, vrácení je možné tam, kde jste nakoupili do 24. 6.!

 

SLEVY (jen na místě)

  • děti do 12 let včetně v doprovodu rodičů mají vstup ZDARMA (jeden dospělý může mít s sebou maximálně 3 děti)
  • ZTP – platí vstupné v plné výši
  • ZTP+P – mají vstup ZDARMA, doprovod platí vstupné v plné výši

Partneři:

HUT_Logo-01   TTS_logo klee-01    mann-filter-logo  911602919_caro_loga_BB-03   logo_RX Stars_RGB   K-systemCZ_sro3    911602919_caro_loga_BB-05     MEDIPOS_slogan    911602919_caro_loga_BB-07   911602919_caro_loga_BB-01ZON-zelena_linka_2015-01   AMK   kudyznudy_CzT_4c__RGB_Z_Sablona_Barevne_provedeni_1.3  maxrental  TEDOM logo    radio_vys auto-vysoina-logonew-c33da7f29e

POLANKA FEST-logo-01

Organizační a bezpečností informace

Identifikační pásky

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

Security

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikačních pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Zákazy

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, deštníky, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) ani profesionální fotoaparáty.

Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat.

zákazy